tr?id=&ev=PageView&noscript=

Τελευταία ενημέρωση 22 Μαρτίου 2023

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΜΑΣ ΟΡΟΥΣ

Είμαστε Off The Peg(«Εταιρεία», «εμείς», «εμείς» ή «δικός μας»). Ο ΑΦΜ μας είναι 152817336.

Διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο https://offthepeg.gr (ο «Ιστότοπος»), την εφαρμογή για κινητά 0ff The Peg (η «Εφαρμογή»), καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες που αναφέρονται ή συνδέονται με αυτούς τους νομικούς όρους (το «Νομικό Όροι») (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες»).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο (+30)6976519414, email στο support@offthepeg.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Sapfous 13, Νέα Ερυθραία 146 71, Ελλάδα, Νέα Ερυθραία 146 71, Ελλάδα.

Αυτοί οι Νομικοί Όροι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ εσάς, είτε προσωπικά είτε για λογαριασμό μιας οντότητας («εσείς»), και της Off The Peg, σχετικά με την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες και τη χρήση των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύεστε από όλους αυτούς τους Νομικούς Όρους. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, ΤΟΤΕ ΣΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

Συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις ή έγγραφα που ενδέχεται να αναρτώνται κατά καιρούς στις Υπηρεσίες ενσωματώνονται ρητά στο παρόν με παραπομπή. Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να κάνουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτούς τους Νομικούς Όρους κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές ενημερώνοντας την ημερομηνία «Τελευταία ενημέρωση» αυτών των Νομικών Όρων και παραιτείστε από κάθε δικαίωμα να λαμβάνετε συγκεκριμένη ειδοποίηση για κάθε τέτοια αλλαγή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους Νομικούς Όρους για να ενημερώνεστε για ενημερώσεις. Θα υπόκειστε, και θα θεωρηθεί ότι έχετε λάβει γνώση και ότι έχετε αποδεχτεί, τις αλλαγές σε τυχόν αναθεωρημένους Νομικούς Όρους με τη συνεχιζόμενη χρήση των Υπηρεσιών μετά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτών των αναθεωρημένων Νομικών Όρων.

Όλοι οι χρήστες που είναι ανήλικοι στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένουν (συνήθως κάτω των 18 ετών) πρέπει να έχουν την άδεια και να εποπτεύονται απευθείας από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους για να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες. Εάν είστε ανήλικος, πρέπει να ζητήσετε από τον γονέα ή τον κηδεμόνα σας να διαβάσει και να συμφωνήσει με αυτούς τους Νομικούς Όρους προτού χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες.

Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των Νομικών Όρων για το αρχείο σας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

   

   • ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

   • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

   • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

   • ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

   • ΠΡΟΪΟΝΤΑ

   • ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

   • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

   • ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

   • ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

   • ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

   • ΑΔΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ

   • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ

   • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ

   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

   • ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

   • ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

   • ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟ

   • ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

   • ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

   • ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

   • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

   • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

   • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

   • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

   • ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

   • ΔΙΑΦΟΡΑ

   • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

   1. ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

  Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη χρήση των Υπηρεσιών δεν προορίζονται για διανομή ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου αυτή η διανομή ή χρήση θα ήταν αντίθετη με το νόμο ή τον κανονισμό ή θα μας υπέθετε σε οποιαδήποτε απαίτηση εγγραφής εντός αυτής της δικαιοδοσίας ή Χώρα. Κατά συνέπεια, τα άτομα που επιλέγουν να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες από άλλες τοποθεσίες το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στον βαθμό που ισχύουν οι τοπικοί νόμοι.

  Οι Υπηρεσίες δεν είναι προσαρμοσμένες ώστε να συμμορφώνονται με κανονισμούς του κλάδου (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA) κ.λπ.), επομένως εάν οι αλληλεπιδράσεις σας υπόκεινται σε τέτοιους νόμους, δεν μπορείτε χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που θα παραβίαζε τον νόμο Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

    

    1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

   Η πνευματική μας ιδιοκτησία

   Είμαστε ο κάτοχος ή ο κάτοχος άδειας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων όλων των πηγαίων κώδικα, βάσεων δεδομένων, λειτουργικότητας, λογισμικού, σχεδίων ιστοτόπων, ήχου, βίντεο, κειμένου, φωτογραφιών και γραφικών στις Υπηρεσίες (συλλογικά, το «Περιεχόμενο» ), καθώς και τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα που περιέχονται σε αυτά (τα «Σήματα»).

   Το Περιεχόμενο και τα Σήματα μας προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων (και διάφορους
   άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και νόμοι περί αθέμιτου ανταγωνισμού) και τις συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες
   κράτη και σε όλο τον κόσμο.

   Το Περιεχόμενο και τα Σήματα παρέχονται στις ή μέσω των Υπηρεσιών «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση σας.

   Η χρήση των Υπηρεσιών μας από εσάς

   Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με αυτούς τους Νομικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας «ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» παρακάτω, σας χορηγούμε μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια για:
   πρόσβαση στις Υπηρεσίες· και
   κατεβάστε ή εκτυπώστε ένα αντίγραφο οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου στο οποίο έχετε αποκτήσει σωστά πρόσβαση.
   αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

   Εκτός από όσα ορίζονται στην παρούσα ενότητα  οπουδήποτε στους Νομικούς μας Όρους, κανένα μέρος των Υπηρεσιών και κανένα Περιεχόμενο ή Σήματα δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν,
   συγκεντρωτικά, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανάρτηση, δημόσια προβολή, κωδικοποίηση,
   μεταφράστηκε, μεταδόθηκε, διανεμήθηκε, πουλήθηκε, αδειοδοτήθηκε ή έγινε με άλλο τρόπο εκμετάλλευση
   για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή μας
   άδεια.

   Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου ή των Σημάτων εκτός από αυτά που ορίζονται σε αυτήν την ενότητα ή αλλού στους Νομικούς Όρους μας, απευθυνθείτε στο αίτημά σας στη διεύθυνση: support@offthepeg.gr. Εάν σας χορηγήσουμε ποτέ την άδεια να δημοσιεύσετε, να αναπαράγετε ή να εμφανίσετε δημόσια οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου μας, πρέπει να μας προσδιορίσετε ως κατόχους ή δικαιοπαρόχους των Υπηρεσιών, του Περιεχομένου ή των Σημάτων και να διασφαλίσετε ότι εμφανίζεται οποιαδήποτε σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ή ιδιοκτησίας είναι ορατή κατά την ανάρτηση, την αναπαραγωγή ή την εμφάνιση του Περιεχομένου μας.

   Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα που δεν σας παραχωρούνται ρητά στις Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο και τα Σήματα και στις Υπηρεσίες.

   Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας θα συνιστά ουσιώδη παραβίαση των Νομικών Όρων μας και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας θα τερματιστεί αμέσως.

   Οι υποβολές και οι συνεισφορές σας

   Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την ενότητα και την ενότητα «ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» πριν χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας για να κατανοήσετε (α) τα δικαιώματα που μας παρέχετε και (β) τις υποχρεώσεις που έχετε όταν δημοσιεύετε ή ανεβάζετε οποιοδήποτε περιεχόμενο μέσω των Υπηρεσιών.

   Υποβολές: Αποστέλλοντάς μας απευθείας οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο, πρόταση, ιδέα, σχόλια ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες («Υποβολές»), συμφωνείτε να μας εκχωρήσετε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτήν την Υποβολή. Συμφωνείτε ότι θα είμαστε κύριοι αυτής της Υποβολής και θα δικαιούμαστε απεριόριστη χρήση και διάδοσή της για οποιονδήποτε νόμιμο σκοπό, εμπορικό ή άλλο, χωρίς αναγνώριση ή αποζημίωση προς εσάς.

   Συνεισφορές: Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να σας προσκαλέσουν να συνομιλήσετε, να συνεισφέρετε ή να συμμετάσχετε σε ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και άλλες λειτουργίες κατά τις οποίες μπορείτε να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να εμφανίσετε, να μεταδώσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε ή να μεταδώσετε περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή μέσω των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένου, γραπτών, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, μουσικής, γραφικών, σχολίων, κριτικών, προτάσεων αξιολόγησης, προσωπικών πληροφοριών ή άλλου υλικού («Συμφορές»). Κάθε Υποβολή που δημοσιεύεται δημόσια θα αντιμετωπίζεται επίσης ως Συνεισφορά.

   Κατανοείτε ότι οι Συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές από άλλους χρήστες των Υπηρεσιών και πιθανώς μέσω ιστοτόπων τρίτων.

   Όταν δημοσιεύετε Συνεισφορές, μας χορηγείτε άδεια (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του ονόματός σας, των εμπορικών σημάτων και των λογότυπών σας): Με τη δημοσίευση οποιωνδήποτε Συνεισφορών, μας παραχωρείτε απεριόριστες, απεριόριστες, αμετάκλητες, διαρκείς, μη αποκλειστικές, μεταβιβάσιμες, χωρίς δικαιώματα, πλήρως πληρωμένο, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια για: χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, πώληση, μεταπώληση, δημοσίευση, μετάδοση, επανατίτλος, αποθήκευση, δημόσια εκτέλεση, δημόσια προβολή, αναδιαμόρφωση, μετάφραση, απόσπασμα (ολικά ή εν μέρει), και να εκμεταλλευτείτε τις Συνεισφορές σας (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της εικόνας, του ονόματος και της φωνής σας) για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό, διαφημιστικό ή άλλον σκοπό, για να προετοιμάσετε παράγωγα έργα ή να ενσωματώσετε σε άλλα έργα, τις Συνεισφορές σας και να παραχωρήσετε περαιτέρω άδεια στις χορηγηθείσες άδειες σε ΑΥΤΗΝ την ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χρήση και η διανομή μας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή πολυμέσων και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών μέσων.

   Αυτή η άδεια περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματός σας, της επωνυμίας της εταιρείας σας και του ονόματος franchise, όπως ισχύει, και οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα και προσωπικές και εμπορικές εικόνες που παρέχετε.

   Είστε υπεύθυνοι για ό,τι δημοσιεύετε ή ανεβάζετε: Στέλνοντας μας Υποβολές ή/και δημοσιεύοντας Συνεισφορές μέσω οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών ή κάνοντας τις Συνεισφορές προσβάσιμες μέσω των Υπηρεσιών συνδέοντας τον λογαριασμό σας μέσω των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης σας, εσείς:
   επιβεβαιώστε ότι έχετε διαβάσει και συμφωνείτε με τις «ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» μας και δεν θα δημοσιεύσετε, στείλετε, δημοσιεύσετε, ανεβάσετε ή μεταδώσετε μέσω των Υπηρεσιών οποιαδήποτε Υποβολή ούτε δημοσιεύσετε οποιαδήποτε συνεισφορά που είναι παράνομη, παρενοχλητική, μίσος, επιβλαβής, δυσφημιστική, άσεμνη, εκφοβιστική , καταχρηστική, μεροληπτική, απειλητική για οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα, σεξουαλικά ρητά, ψευδή, ανακριβή, δόλια ή παραπλανητικά·
   στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, παραιτηθείτε από οποιοδήποτε ηθικό δικαίωμα σε οποιαδήποτε τέτοια Υποβολή ή/και Συνεισφορά·
   εγγυάται ότι οποιαδήποτε τέτοια Υποβολή και/ή Συνεισφορές είναι πρωτότυπες για εσάς ή ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα και άδειες για να υποβάλετε τέτοιες Υποβολές ή/και Συνεισφορές και ότι έχετε πλήρη εξουσία να μας εκχωρήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα σε σχέση με τις Υποβολές και τις Υποβολές σας και /ή Συνεισφορές. και
   εγγυάται και δηλώνει ότι οι Υποβολές και/ή οι Συνεισφορές σας δεν αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες.
   Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Υποβολές και/ή τις Συνεισφορές σας και συμφωνείτε ρητά να μας αποζημιώσετε για οποιεσδήποτε και όλες τις απώλειες που μπορεί να υποστούμε λόγω της παραβίασης (α) αυτής της ενότητας, (β) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου

   , ή (γ) εφαρμοστέο δίκαιο.

   Μπορούμε να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε το περιεχόμενό σας: Αν και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε οποιεσδήποτε Συνεισφορές, θα έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιεσδήποτε Συνεισφορές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, εάν κατά την εύλογη γνώμη μας θεωρούμε τέτοιες συνεισφορές επιβλαβείς ή παραβιάζουν αυτές τις νομικές Οροι. Εάν καταργήσουμε ή επεξεργαστούμε τέτοιες Συνεισφορές, ενδέχεται επίσης να αναστείλουμε ή να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό σας και να σας αναφέρουμε στις αρχές.

   παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

   Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό που διατίθεται στις Υπηρεσίες ή μέσω των Υπηρεσιών παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα που κατέχετε ή ελέγχετε, ανατρέξτε αμέσως στην ενότητα «ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» παρακάτω.

   3. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

   Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, δηλώνετε και εγγυάστε ότι: (1) όλες οι πληροφορίες εγγραφής που υποβάλλετε
   θα είναι αληθινό, ακριβές, τρέχον και πλήρες. (2) θα διατηρήσετε την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και θα ενημερώσετε αμέσως αυτές τις πληροφορίες εγγραφής, όπως απαιτείται. (3) έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς τους Νομικούς Όρους. (4) δεν είστε α
   ανήλικος στη δικαιοδοσία στην οποία διαμένετε, ή εάν είστε ανήλικος, έχετε
   έλαβε γονική άδεια για τη χρήση των Υπηρεσιών· (5) δεν θα έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες με αυτοματοποιημένα ή μη ανθρώπινα μέσα, είτε μέσω bot, σεναρίου ή
   σε διαφορετική περίπτωση; (6) δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό. και (7) η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς δεν θα παραβιάζει κανέναν ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

   Εάν παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία που είναι αναληθής, ανακριβής, μη τρέχουσα ή ελλιπής, έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και να αρνηθούμε οποιαδήποτε και όλη την τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών (ή οποιοδήποτε τμήμα τους).

   4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

   Μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας εμπιστευτικό και θα είστε υπεύθυνοι για όλη τη χρήση του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε, να διεκδικήσουμε εκ νέου ή να αλλάξουμε ένα όνομα χρήστη που επιλέγετε, εάν κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι αυτό το όνομα χρήστη είναι ακατάλληλο, άσεμνο ή άλλως απαράδεκτο.

     

     1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμφανίζουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερα τα χρώματα, τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τις λεπτομέρειες των προϊόντων που διατίθενται στις Υπηρεσίες. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι τα χρώματα, τα χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες των προϊόντων θα είναι ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, τρέχοντα ή χωρίς άλλα σφάλματα και ότι η ηλεκτρονική σας οθόνη ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα και τις λεπτομέρειες των προϊόντα. Όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε διαθεσιμότητα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα θα είναι σε απόθεμα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιαδήποτε προϊόντα ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Οι τιμές για όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε αλλαγές.

    6. ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

    Δεχόμαστε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής

      •  PayPal

      Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται μέσω των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε επίσης να ενημερώσετε αμέσως τα στοιχεία λογαριασμού και πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email, του τρόπου πληρωμής και της ημερομηνίας λήξης της κάρτας πληρωμής, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται. Ο φόρος επί των πωλήσεων θα προστεθεί στην τιμή των αγορών όπως κρίνεται απαραίτητο από εμάς. Μπορούμε να αλλάξουμε τις τιμές ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πληρωμές θα είναι σε ευρώ.

      Συμφωνείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις στις τιμές που ισχύουν τότε για τις αγορές σας και τυχόν ισχύουσες χρεώσεις αποστολής και μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε τον πάροχο πληρωμών που έχετε επιλέξει για τυχόν τέτοια ποσά κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Εάν η παραγγελία σας υπόκειται σε επαναλαμβανόμενες χρεώσεις, τότε συναινείτε να χρεώνουμε τον τρόπο πληρωμής σας σε επαναλαμβανόμενη βάση χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη έγκρισή σας για κάθε επαναλαμβανόμενη χρέωση, έως ότου ακυρώσετε την ισχύουσα παραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα διόρθωσης
      τυχόν λάθη ή λάθη στην τιμολόγηση, ακόμα κι αν έχουμε ήδη ζητήσει ή
      έλαβε πληρωμή.

      Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία μέσω των Υπηρεσιών. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, τον ίδιο τρόπο πληρωμής ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή αποστολής. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται ότι έχουν υποβληθεί από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.

        

        1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

       Διαβάστε την Πολιτική Επιστροφών που δημοσιεύτηκε στις Υπηρεσίες πριν κάνετε οποιεσδήποτε αγορές.

         

         1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

        Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ή η χρήση των Υπηρεσιών για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο διαθέτουμε τις Υπηρεσίες. Οι Υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με οποιεσδήποτε εμπορικές προσπάθειες εκτός από αυτές που έχουν εγκριθεί ή εγκριθεί ειδικά από εμάς.

        Ως χρήστης των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να μην:
        Συστηματική ανάκτηση δεδομένων ή άλλου περιεχομένου από τις Υπηρεσίες για τη δημιουργία ή τη σύνταξη, άμεσα ή έμμεσα, μια συλλογή, γ

        συλλογή, βάση δεδομένων ή κατάλογο χωρίς γραπτή άδεια από εμάς.
        Ξεγελάστε, εξαπατήστε ή παραπλανήστε εμάς και άλλους χρήστες, ειδικά σε κάθε προσπάθεια να μάθουμε ευαίσθητες πληροφορίες λογαριασμού, όπως κωδικούς πρόσβασης χρηστών.
        Παράκαμψη, απενεργοποίηση ή με άλλο τρόπο παρεμβολή σε λειτουργίες των Υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή οποιουδήποτε Περιεχομένου ή επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση των Υπηρεσιών ή/και του Περιεχομένου που περιέχεται σε αυτές.
        Υποτιμούν, αμαυρώνουν ή βλάπτουν με άλλο τρόπο, κατά τη γνώμη μας, εμάς ή/και τις Υπηρεσίες.
        Χρησιμοποιήστε οποιεσδήποτε πληροφορίες λαμβάνετε από τις Υπηρεσίες για να παρενοχλήσετε, να κακομεταχειριστείτε ή να βλάψετε άλλο άτομο.
        Κάνετε ακατάλληλη χρήση των υπηρεσιών υποστήριξής μας ή υποβάλλετε ψευδείς αναφορές κατάχρησης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς.
        Χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες με τρόπο που δεν συνάδει με τυχόν ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.
        Συμμετέχετε σε μη εξουσιοδοτημένη πλαισίωση ή σύνδεση με τις Υπηρεσίες.
        Μεταφορτώστε ή μεταδώστε (ή προσπαθήστε να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε) ιούς, δούρειους ίππους ή άλλο υλικό, συμπεριλαμβανομένης της υπερβολικής χρήσης κεφαλαίων γραμμάτων και ανεπιθύμητων μηνυμάτων (συνεχής δημοσίευση επαναλαμβανόμενου κειμένου), που παρεμποδίζει την αδιάκοπη χρήση και απόλαυση των Υπηρεσιών ή τροποποιεί, αλλοιώνει, διακόπτει, αλλάζει ή παρεμβαίνει στη χρήση, τις λειτουργίες, τις λειτουργίες, τη λειτουργία ή τη συντήρηση των Υπηρεσιών.
        Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη χρήση του συστήματος, όπως η χρήση σεναρίων για την αποστολή σχολίων ή μηνυμάτων ή η χρήση οποιασδήποτε εξόρυξης δεδομένων, ρομπότ ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.
        Διαγράψτε τη σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε Περιεχόμενο.
        Προσπάθεια πλαστοπροσωπίας άλλου χρήστη ή ατόμου ή χρήση του ονόματος χρήστη άλλου χρήστη.
        Μεταφόρτωση ή μετάδοση (ή προσπάθεια μεταφόρτωσης ή μετάδοσης) οποιουδήποτε υλικού που λειτουργεί ως παθητικός ή ενεργός μηχανισμός συλλογής ή μετάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σαφείς μορφές ανταλλαγής γραφικών («gifs»), εικονοστοιχεία 1×1, σφάλματα ιστού, cookies , ή άλλες παρόμοιες συσκευές (μερικές φορές αναφέρεται ως «spyware» ή «παθητικός μηχανισμοί συλλογής» ή «pcms»).
        Παρεμβολή, διακοπή ή δημιουργία αδικαιολόγητου φόρτου στις Υπηρεσίες ή στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που συνδέονται με τις Υπηρεσίες.
        Παρενοχλήστε, ενοχλήστε, εκφοβίστε ή απειλήστε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας που ασχολούνται με την παροχή οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών σε εσάς.
        Προσπαθήστε να παρακάμψετε τυχόν μέτρα των Υπηρεσιών που αποσκοπούν στην αποτροπή ή τον περιορισμό της πρόσβασης στις Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών.
        Αντιγράψτε ή προσαρμόστε το λογισμικό των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά Flash, PHP, HTML, JavaScript ή άλλου κώδικα.
        Εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκρυπτογραφήστε, απομεταγλωττίστε, αποσυναρμολογήστε ή αναθεωρήστε οποιοδήποτε λογισμικό που περιλαμβάνει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποτελεί μέρος των Υπηρεσιών.
        Εκτός εάν είναι αποτέλεσμα τυπικής χρήσης μηχανής αναζήτησης ή προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιήστε, εκκινήστε, αναπτύξτε ή διανείμετε οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο σύστημα, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε spider, ρομπότ, cheat utility, scraper ή offline reader που έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή χρησιμοποιήστε ή εκκινήστε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο σενάριο ή άλλο λογισμικό.
        Χρησιμοποιήστε έναν πράκτορα αγορών ή έναν πράκτορα αγορών για να κάνετε αγορές στις Υπηρεσίες.
        Πραγματοποιήστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής ονομάτων χρήστη και/ή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρηστών με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη δημιουργία λογαριασμών χρηστών με αυτοματοποιημένα μέσα ή με ψευδή προσχήματα.
        Χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες ως μέρος οποιασδήποτε προσπάθειας να ανταγωνιστείτε μαζί μας ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή/και το Περιεχόμενο για οποιαδήποτε προσπάθεια ή εμπορική επιχείρηση που δημιουργεί έσοδα.

        9. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ

        Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να σας προσκαλέσουν να συνομιλήσετε, να συνεισφέρετε ή να συμμετάσχετε σε ιστολόγια, πίνακες μηνυμάτων, διαδικτυακά φόρουμ και άλλες λειτουργίες και ενδέχεται να σας παρέχουν την ευκαιρία να δημιουργήσετε, να υποβάλετε, να δημοσιεύσετε, να εμφανίσετε, να μεταδώσετε, να εκτελέσετε, να δημοσιεύσετε, να διανείμετε, ή μεταδίδουν περιεχόμενο και υλικό σε εμάς ή στις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κειμένου, γραπτών, βίντεο, ήχου, φωτογραφιών, γραφικών, σχολίων, προτάσεων ή προσωπικών πληροφοριών ή άλλου υλικού (συλλογικά, «Συμφορές»). Οι συνεισφορές ενδέχεται να είναι ορατές από άλλους χρήστες των Υπηρεσιών και μέσω ιστοτόπων τρίτων. Ως εκ τούτου, τυχόν Συνεισφορές που μεταδίδετε ενδέχεται να αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικές και μη αποκλειστικές. Όταν δημιουργείτε ή καθιστάτε διαθέσιμες οποιεσδήποτε Συνεισφορές, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

        Η δημιουργία, διανομή, μετάδοση, δημόσια προβολή ή απόδοση και η πρόσβαση, λήψη ή αντιγραφή των Συνεισφορών σας δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάζουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού ή ηθικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.
        Είστε ο δημιουργός και κάτοχος ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, δικαιώματα, συναινέσεις, εκδόσεις και άδειες χρήσης και εξουσιοδότησης για εμάς, τις Υπηρεσίες και άλλους χρήστες των Υπηρεσιών να χρησιμοποιήσουμε τις Συνεισφορές σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τις Υπηρεσίες και αυτές Νομικοί όροι.
        Έχετε τη γραπτή συγκατάθεση, την αποδέσμευση ή/και την άδεια κάθε ατόμου που μπορεί να ταυτοποιηθεί στις Συνεισφορές σας για χρήση

        το όνομα ή η ομοιότητα κάθε τέτοιου αναγνωρίσιμου ατόμου για να καταστεί δυνατή η συμπερίληψη και η χρήση των Συνεισφορών σας με οποιονδήποτε τρόπο προβλέπεται από τις Υπηρεσίες και τους παρόντες Νομικούς Όρους.
        Οι συνεισφορές σας δεν είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.
        Οι Συνεισφορές σας δεν είναι ανεπιθύμητες ή μη εξουσιοδοτημένες διαφημίσεις, διαφημιστικό υλικό, πυραμιδικά συστήματα, αλυσιδωτές επιστολές, ανεπιθύμητα μηνύματα, μαζικές αποστολές ή άλλες μορφές προσκλήσεων.
        Οι Συνεισφορές σας δεν είναι άσεμνες, πρόστυχες, άσεμνες, βρώμικες, βίαιες, παρενοχλητικές, συκοφαντικές, συκοφαντικές ή άλλως απαράδεκτες (όπως καθορίζονται από εμάς).
        Οι Συνεισφορές σας δεν γελοιοποιούν, χλευάζουν, υποτιμούν, εκφοβίζουν ή κακοποιούν κανέναν.
        Οι Συνεισφορές σας δεν χρησιμοποιούνται για παρενόχληση ή απειλή (με τη νομική έννοια αυτών των όρων) οποιουδήποτε άλλου προσώπου και για την προώθηση της βίας εναντίον συγκεκριμένου ατόμου ή κατηγορίας ανθρώπων.
        Οι συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν κανέναν ισχύοντα νόμο, κανονισμό ή κανόνα.
        Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους.
        Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν καμία ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την παιδική πορνογραφία ή με άλλο τρόπο που αποσκοπεί στην προστασία της υγείας ή της ευημερίας των ανηλίκων.
        Οι συνεισφορές σας δεν περιλαμβάνουν προσβλητικά σχόλια που σχετίζονται με τη φυλή, την εθνική καταγωγή, το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή τη σωματική αναπηρία.
        Οι Συνεισφορές σας δεν παραβιάζουν με άλλο τρόπο ούτε συνδέονται με υλικό που παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Νομικών Όρων ή οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό.

        Οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών κατά παράβαση των ανωτέρω παραβιάζει τους παρόντες Νομικούς Όρους και μπορεί να οδηγήσει, μεταξύ άλλων, σε τερματισμό ή αναστολή των δικαιωμάτων σας για χρήση των Υπηρεσιών.

        10. ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

        Δημοσιεύοντας τις Συνεισφορές σας σε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών, χορηγείτε αυτόματα, και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα να μας παραχωρήσετε απεριόριστη, απεριόριστη, αμετάκλητη, διαρκή, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, χωρίς δικαιώματα, πλήρως – επί πληρωμή, παγκόσμιο δικαίωμα και άδεια φιλοξενίας, χρήσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αποκάλυψης, πώλησης, μεταπώλησης, δημοσίευσης, μετάδοσης, επανατίτλος, αρχειοθέτησης, αποθήκευσης, προσωρινής αποθήκευσης, δημόσιας εκτέλεσης, δημόσιας προβολής, αναδιαμόρφωσης, μετάφρασης, μετάδοσης, απόσπασμα (σε εν όλω ή εν μέρει) και διανέμετε αυτές τις Συνεισφορές (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της εικόνας και της φωνής σας) για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό, διαφημιστικό ή άλλο, και για την προετοιμασία παράγωγων έργων ή την ενσωμάτωση σε άλλα έργα, τέτοιων Συνεισφορών και τη χορήγηση και να εγκρίνει δευτερεύουσες άδειες χρήσης των ανωτέρω. Η χρήση και η διανομή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε μορφή πολυμέσων και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών πολυμέσων.

        Αυτή η άδεια θα ισχύει για οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία που είναι τώρα γνωστή ή θα αναπτυχθεί στο εξής και περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματος, της επωνυμίας της εταιρείας σας και του ονόματος franchise, κατά περίπτωση, και οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές ονομασίες, λογότυπα, και προσωπικές και εμπορικές εικόνες που παρέχετε. Παραιτείστε από όλα τα ηθικά δικαιώματα στις Συνεισφορές σας και εγγυάστε ότι τα ηθικά δικαιώματα δεν έχουν επιβεβαιωθεί με άλλο τρόπο στις Συνεισφορές σας.

        Δεν διεκδικούμε καμία ιδιοκτησία επί των συνεισφορών σας. Διατηρείτε την πλήρη ιδιοκτησία όλων των Συνεισφορών σας και τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα που σχετίζονται με τις Συνεισφορές σας. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν δηλώσεις ή παραστάσεις στις Συνεισφορές σας που παρέχονται από εσάς σε οποιαδήποτε περιοχή των Υπηρεσιών. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις Συνεισφορές σας στις Υπηρεσίες και συμφωνείτε ρητά να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη και να απέχετε από οποιαδήποτε νομική ενέργεια εναντίον μας σχετικά με τις Συνεισφορές σας.

        Έχουμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, (1) να επεξεργαστούμε, να επεξεργαστούμε ή να αλλάξουμε με άλλο τρόπο τυχόν Συνεισφορές. (2) να επανακατηγοριοποιήσετε τυχόν Συνεισφορές για να τις τοποθετήσετε σε πιο κατάλληλες τοποθεσίες στις Υπηρεσίες. και (3) να προεξοφλήσει ή να διαγράψει τυχόν Συνεισφορές ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε τις Συνεισφορές σας.

          

          1. ΑΔΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ

         Χρήση άδειας χρήσης

         Εάν έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μέσω της Εφαρμογής, τότε σας παραχωρούμε ένα ανακλητό, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα εγκατάστασης και χρήσης της Εφαρμογής σε ασύρματες ηλεκτρονικές συσκευές που ανήκουν ή ελέγχετε από εσάς, καθώς και για πρόσβαση και χρήση της Εφαρμογής σε τέτοιες συσκευές αυστηρά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της άδειας εφαρμογής για κινητά που περιέχονται στους παρόντες Νομικούς Όρους. Δεν πρέπει: (1) εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, να αποσυμπιέζετε, να αναθεωρείτε μηχανικό, να αποσυναρμολογείτε, να επιχειρείτε να αντλήσετε τον πηγαίο κώδικα ή να αποκρυπτογραφήσετε την Εφαρμογή. (2) να κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση, προσαρμογή, βελτίωση, βελτίωση, μετάφραση ή παράγωγη εργασία από την εφαρμογή. (3) παραβιάζουν τυχόν ισχύοντες νόμους, κανόνες ή κανονισμούς σε σχέση με την πρόσβασή σας ή τη χρήση της Εφαρμογής. (4) αφαιρέστε, τροποποιήστε ή αποκρύψτε οποιαδήποτε ειδοποίηση ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ειδοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικού σήματος) που δημοσιεύτηκε από εμάς ή τους δικαιοπάροχους της Εφαρμογής. (5) χρήση της εφαρμογής για οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας εσόδων, εμπορική επιχείρηση ή άλλο σκοπό για τον οποίο δεν έχει σχεδιαστεί ή προοριστεί. (6) κάντε την εφαρμογή α

         διατίθεται σε δίκτυο ή άλλο περιβάλλον που επιτρέπει την πρόσβαση ή τη χρήση από πολλές συσκευές ή χρήστες ταυτόχρονα· (7) χρήση της Εφαρμογής για τη δημιουργία ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή λογισμικού που είναι, άμεσα ή έμμεσα, ανταγωνιστικό με ή με οποιονδήποτε τρόπο υποκατάστατο της Εφαρμογής. (8) χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να στείλετε αυτοματοποιημένα ερωτήματα σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή για να στείλετε τυχόν ανεπιθύμητα εμπορικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ή (9) χρήση οποιασδήποτε ιδιόκτητης πληροφορίας ή οποιασδήποτε διεπαφής μας ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας μας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, την αδειοδότηση ή τη διανομή οποιωνδήποτε εφαρμογών, αξεσουάρ ή συσκευών για χρήση με την Εφαρμογή.

         Συσκευές Apple και Android

         Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή που λαμβάνεται είτε από το Apple Store είτε από το Google Play (καθένας «Διανομέας Εφαρμογών») για πρόσβαση στις Υπηρεσίες: (1) η άδεια που σας έχει χορηγηθεί για την Εφαρμογή μας περιορίζεται σε μη μεταβιβάσιμη άδεια να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή σε μια συσκευή που χρησιμοποιεί τα λειτουργικά συστήματα Apple iOS ή Android, ανάλογα με την περίπτωση, και σύμφωνα με τους κανόνες χρήσης που ορίζονται στους ισχύοντες όρους παροχής υπηρεσιών του Διανομέα εφαρμογών· (2) είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την Εφαρμογή, όπως καθορίζεται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της άδειας εφαρμογής για κινητά που περιέχονται στους παρόντες Νομικούς Όρους ή όπως απαιτείται άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία, και αναγνωρίζετε ότι κάθε Διανομέας Εφαρμογής δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης σε σχέση με την Εφαρμογή. (3) σε περίπτωση αποτυχίας της εφαρμογής να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, μπορείτε να ενημερώσετε τον ισχύοντα Διανομέα Εφαρμογών και ο Διανομέας Εφαρμογής, σύμφωνα με τους όρους και τις πολιτικές του, μπορεί να επιστρέψει την τιμή αγοράς, εάν υπάρχει, που καταβλήθηκε για την Εφαρμογή και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ο Διανομέας Εφαρμογής δεν θα έχει καμία άλλη υποχρέωση εγγύησης σε σχέση με την Εφαρμογή. (4) δηλώνετε και εγγυάστε ότι (i) δεν βρίσκεστε σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή που έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα «υποστηρικτής τρομοκρατίας» και (ii) δεν βρίσκεστε περιλαμβάνονται σε οποιονδήποτε κατάλογο της κυβέρνησης των ΗΠΑ με απαγορευμένα ή περιορισμένα μέρη· (5) πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες όρους συμφωνίας τρίτων όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή, π.χ. εάν διαθέτετε εφαρμογή VoIP, τότε δεν πρέπει να παραβιάζετε τη συμφωνία υπηρεσίας ασύρματων δεδομένων κατά τη χρήση της εφαρμογής. και (6) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Διανομείς Εφαρμογών είναι τρίτοι δικαιούχοι των όρων και προϋποθέσεων αυτής της άδειας εφαρμογής για κινητά που περιέχονται στους παρόντες Νομικούς Όρους και ότι κάθε Διανομέας Εφαρμογών θα έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί το δικαίωμα) να επιβάλλετε τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της άδειας εφαρμογής για κινητά που περιέχονται στους παρόντες Νομικούς Όρους εναντίον σας ως τρίτου δικαιούχου αυτής.

         12. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ

         Οι Υπηρεσίες μπορεί να περιέχουν (ή μπορεί να σας αποσταλούν μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής) συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους («Ιστότοποι τρίτων»), καθώς και άρθρα, φωτογραφίες, κείμενο, γραφικά, εικόνες, σχέδια, μουσική, ήχος, βίντεο, πληροφορίες , εφαρμογές, λογισμικό και άλλο περιεχόμενο ή στοιχεία που ανήκουν ή προέρχονται από τρίτα μέρη («Περιεχόμενο τρίτων»). Αυτοί οι ιστότοποι τρίτων και το περιεχόμενο τρίτων δεν διερευνώνται, παρακολουθούνται ή ελέγχονται ως προς την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή την πληρότητα από εμάς και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων που έχουν πρόσβαση μέσω των Υπηρεσιών ή οποιουδήποτε περιεχομένου τρίτων που δημοσιεύεται στις Υπηρεσίες, διαθέσιμες μέσω ή εγκατεστημένες από τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της ακρίβειας, της προσβλητικότητας, των απόψεων, της αξιοπιστίας, των πρακτικών απορρήτου ή άλλων πολιτικών ή περιέχονται στους Ιστότοπους Τρίτων ή στο Περιεχόμενο Τρίτων. Η συμπερίληψη, η σύνδεση ή η άδεια χρήσης ή εγκατάστασης οποιωνδήποτε ιστότοπων τρίτων ή οποιουδήποτε Περιεχομένου τρίτων δεν συνεπάγεται έγκριση ή έγκριση από εμάς. Εάν αποφασίσετε να εγκαταλείψετε τις Υπηρεσίες και να αποκτήσετε πρόσβαση στους ιστότοπους τρίτων ή να χρησιμοποιήσετε ή να εγκαταστήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο τρίτων, το κάνετε με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτοί οι Νομικοί Όροι δεν διέπουν πλέον. Θα πρέπει να διαβάσετε τους ισχύοντες όρους και τις πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων, οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο πλοηγείστε από τις Υπηρεσίες ή που σχετίζονται με οποιεσδήποτε εφαρμογές χρησιμοποιείτε ή εγκαθιστάτε από τις Υπηρεσίες. Οποιεσδήποτε αγορές πραγματοποιείτε μέσω Ιστότοπων Τρίτων θα γίνονται μέσω άλλων ιστότοπων και από άλλες εταιρείες και δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοιες αγορές που γίνονται αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του αντίστοιχου τρίτου μέρους. Συμφωνείτε και αναγνωρίζετε ότι δεν εγκρίνουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε Ιστότοπους Τρίτων και θα μας κρατάτε άμεμπτους από οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από την αγορά τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, θα μας κρατάτε άψογους από τυχόν απώλειες που έχετε υποστεί ή ζημιά που σας προκλήθηκε σε σχέση με ή που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από περιεχόμενο τρίτων ή οποιαδήποτε επαφή με ιστοτόπους τρίτων.

         13. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ

         Εμείς οι αλ

         χαμηλούς διαφημιστές για να εμφανίζουν τις διαφημίσεις τους και άλλες πληροφορίες σε ορισμένους τομείς των Υπηρεσιών, όπως διαφημίσεις πλαϊνής γραμμής ή διαφημίσεις με banner. Απλώς παρέχουμε τον χώρο για την τοποθέτηση τέτοιων διαφημίσεων και δεν έχουμε άλλη σχέση με τους διαφημιστές.

         14. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

         Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση: (1) να παρακολουθούμε τις Υπηρεσίες για παραβιάσεις αυτών των Νομικών Όρων. (2) να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες Νομικούς Όρους, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της αναφοράς του χρήστη στις αρχές επιβολής του νόμου. (3) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, να αρνηθούμε, να περιορίσουμε την πρόσβαση, να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα ή να απενεργοποιήσουμε (στο βαθμό που είναι τεχνολογικά εφικτό) οποιασδήποτε από τις Συνεισφορές σας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής. (4) κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς περιορισμό, ειδοποίηση ή ευθύνη, να αφαιρέσουμε από τις Υπηρεσίες ή να απενεργοποιήσουμε με άλλον τρόπο όλα τα αρχεία και το περιεχόμενο που είναι υπερβολικού μεγέθους ή με οποιονδήποτε τρόπο επιβαρύνουν τα συστήματά μας. και (5) να διαχειρίζεται διαφορετικά τις Υπηρεσίες με τρόπο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας μας και για τη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών.

         15. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

         Ενδιαφερόμαστε για το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων. Διαβάστε την Πολιτική απορρήτου μας: https://offthepeg.gr/privacy-policy/. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία είναι ενσωματωμένη στους παρόντες Νομικούς Όρους. Λάβετε υπόψη ότι οι Υπηρεσίες φιλοξενούνται στην _ και στην Ολλανδία. Εάν έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες από οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου με νόμους ή άλλες απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων που διαφέρουν από την ισχύουσα νομοθεσία στην _ και στην Ολλανδία, τότε μέσω της συνεχιζόμενης χρήσης των Υπηρεσιών, μεταφέρετε τα δεδομένα σας προς _ και την Ολλανδία, και συναινείτε ρητά στη μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων σας στην _ και την Ολλανδία.

         16. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

         Σεβόμαστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε υλικό που διατίθεται στις ή μέσω των Υπηρεσιών παραβιάζει τυχόν πνευματικά δικαιώματα που κατέχετε ή ελέγχετε, ενημερώστε μας αμέσως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω (μια «Ειδοποίηση»). Αντίγραφο της ειδοποίησής σας θα σταλεί στο άτομο που δημοσίευσε ή αποθήκευσε το υλικό που αναφέρεται στην Ειδοποίηση. Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για ζημιές εάν κάνετε ουσιώδεις παραποιήσεις σε μια Ειδοποίηση. Επομένως, εάν δεν είστε βέβαιοι ότι το υλικό που βρίσκεται ή συνδέεται με τις Υπηρεσίες παραβιάζει τα πνευματικά σας δικαιώματα, θα πρέπει πρώτα να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επικοινωνήσετε με έναν δικηγόρο.

         17. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

         Αυτοί οι Νομικοί Όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ ενώ χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ, ΕΠΙΦΥΛΑΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΥΘΥΝΗ, ΑΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ), ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, κατά την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ.

         Εάν τερματίσουμε ή αναστείλουμε τον λογαριασμό σας για οποιονδήποτε λόγο, απαγορεύεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό με το όνομά σας, ένα ψεύτικο ή δανεικό όνομα ή το όνομα οποιουδήποτε τρίτου μέρους, ακόμη και αν ενεργείτε για λογαριασμό τρίτου κόμμα. Εκτός από τον τερματισμό ή την αναστολή του λογαριασμού σας, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης αστικών, ποινικών και ασφαλιστικών μέτρων χωρίς περιορισμούς.

         18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

         Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να τροποποιήσουμε ή να αφαιρέσουμε τα περιεχόμενα των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη κρίση μας χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε όλες ή μέρος των Υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή των Υπηρεσιών.

         Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε προβλήματα υλικού, λογισμικού ή άλλα προβλήματα ή να χρειαστεί να εκτελέσουμε συντήρηση που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα διακοπές, καθυστερήσεις ή σφάλματα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναθεωρήσουμε, να ενημερώσουμε, να αναστείλουμε, να διακόψουμε ή με άλλο τρόπο να τροποποιήσουμε τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή ή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ταλαιπωρία που προκαλείται από την αδυναμία σας να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια τυχόν διακοπής λειτουργίας ή διακοπής των Υπηρεσιών. Τίποτα σε αυτούς τους Νομικούς Όρους δεν θα ερμηνευθεί ότι μας υποχρεώνει να διατηρήσουμε και να υποστηρίξουμε τις Υπηρεσίες ή να υποστηρίξουμε

         πραγματοποιήστε τυχόν διορθώσεις, ενημερώσεις ή εκδόσεις σε σχέση με αυτά.

           

           1. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟ

          Αυτοί οι Νομικοί Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και η χρήση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τις Διεθνείς Πωλήσεις Αγαθών αποκλείεται ρητά. Εάν η συνήθης διαμονή σας είναι στην ΕΕ και είστε καταναλωτής, διαθέτετε επιπλέον την προστασία που σας παρέχεται από τις υποχρεωτικές διατάξεις της νομοθεσίας στη χώρα σας για να διαμένετε. Η Off The Peg και εσείς συμφωνείτε να υποβάλλεστε στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να υποβάλετε αξίωση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων σας προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με αυτούς τους Νομικούς Όρους στην Ελλάδα ή στη χώρα της ΕΕ στο που διαμένετε.

            

            1. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

           Άτυπες Διαπραγματεύσεις

           Για να επισπεύσετε την επίλυση και να ελέγξετε το κόστος οποιασδήποτε διαφοράς, διαμάχης ή αξίωσης που σχετίζεται με αυτούς τους Νομικούς Όρους (κάθε μία «Διαφωνία» και συλλογικά, οι «Διαφορές») που φέρονται είτε εσείς είτε εμείς (μεμονωμένα, ένα «Μέρος» και συλλογικά, τα «Μέρη»), τα Μέρη συμφωνούν να επιχειρήσουν πρώτα να διαπραγματευτούν οποιαδήποτε Διαφωνία (εκτός από αυτές τις Διαφωνίες που αναφέρονται ρητά παρακάτω) ανεπίσημα για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη της διαιτησίας. Τέτοιες άτυπες διαπραγματεύσεις ξεκινούν μετά από γραπτή ειδοποίηση από το ένα μέρος στο άλλο μέρος.

           Δεσμευτική Διαιτησία

           Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τις σχέσεις μεταξύ των Μερών σε αυτούς τους Νομικούς Όρους θα επιλύεται από έναν διαιτητή που θα επιλεγεί σύμφωνα με τη Διαιτησία και τους εσωτερικούς κανόνες του Ευρωπαϊκού Διαιτητικού Δικαστηρίου που είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαιτησίας με έδρα το Στρασβούργο , και οι οποίες ισχύουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης διαιτησίας και των οποίων η υιοθέτηση της ρήτρας αυτής συνιστά αποδοχή. Έδρα της διαιτησίας θα είναι η Αθήνα, Ελλάδα. Η γλώσσα της διαδικασίας είναι η ελληνική. Εφαρμοστέοι κανόνες ουσιαστικού δικαίου είναι το ελληνικό δίκαιο.

           Περιορισμοί

           Τα μέρη συμφωνούν ότι οποιαδήποτε διαιτησία θα περιορίζεται στη διαφορά μεταξύ των μερών μεμονωμένα. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το νόμο, (α) καμία διαιτησία δεν θα συναφθεί με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία· (β) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσία για οποιαδήποτε Διαφωνία να επιλύεται σε ομαδική αγωγή ή να χρησιμοποιεί διαδικασίες ομαδικής αγωγής· και (γ) δεν υπάρχει δικαίωμα ή εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε Διαφωνία να επιληφθεί με υποτιθέμενη αντιπροσωπευτική ιδιότητα για λογαριασμό του ευρύτερου κοινού ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

           Εξαιρέσεις από άτυπες διαπραγματεύσεις και διαιτησία

           Τα Μέρη συμφωνούν ότι οι ακόλουθες Διαφωνίες δεν υπόκεινται στις παραπάνω διατάξεις σχετικά με τις άτυπες διαπραγματεύσεις δεσμευτική διαιτησία: (α) οποιεσδήποτε διαφορές που επιδιώκουν να επιβάλουν ή να προστατεύσουν ή που αφορούν την εγκυρότητα οποιουδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ενός Μέρους. (β) οποιαδήποτε Διαφωνία που σχετίζεται ή προκύπτει από ισχυρισμούς για κλοπή, πειρατεία, παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση· και (γ) οποιαδήποτε αξίωση για ασφαλιστικά μέτρα. Εάν αυτή η διάταξη κριθεί παράνομη ή ανεφάρμοστη, τότε κανένα μέρος δεν θα επιλέξει να επιλύσει οποιαδήποτε διαφορά που εμπίπτει σε αυτό το τμήμα αυτής της διάταξης που κρίνεται παράνομη ή ανεφάρμοστη και αυτή η διαφορά θα αποφασιστεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας στα δικαστήρια που αναφέρονται δικαιοδοσίας ανωτέρω, και τα μέρη συμφωνούν να υπαχθούν στην προσωπική δικαιοδοσία αυτού του δικαστηρίου.

           21. ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

           Ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες για τις Υπηρεσίες που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, συμπεριλαμβανομένων περιγραφών, τιμών, διαθεσιμότητας και διαφόρων άλλων πληροφοριών. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τις πληροφορίες στις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

             

             1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

            ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΒΑΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΡΩΜΕΝΕΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΡΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ, (2) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΖΗΜΙΑΣ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (3) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, (4) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ Ή ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, (5) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑ, ΙΟΥΣ, ΔΟΥΡΟΥΣ ΊΠΠΟΥΣ Ή ΤΑ ΠΑΡΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BY, TRANSPARTY ΚΑΙ/Η (6) ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΩΣ ΑΠΕ

            ΩΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ, ΜΕΤΑΔΟΣΕ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΗΘΟΥΜΕ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟ, ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΜΕΡΗ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ.

              

              1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

             ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΕΙΣ Ή ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΟ, ΕΜΜΕΣΟ, ΣΥΝΕΠΕΙ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ, ΕΙΔΙΚΟ, ΕΙΔΙΚΟ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟ, Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

             24. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

             Συμφωνείτε να
             υπερασπίζονται, αποζημιώνουν και μας κρατούν αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας,
             θυγατρικών, και όλων των αντίστοιχων αξιωματικών, αντιπροσώπων, συνεργατών μας και
             εργαζομένων, από και έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημίας, ευθύνης, αξίωσης ή απαίτησης, συμπεριλαμβανομένων
             εύλογες αμοιβές και έξοδα δικηγόρων, που γίνονται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή
             που προκύπτουν από: (1) τις συνεισφορές σας. (2) χρήση των Υπηρεσιών. (3) παραβίαση αυτών των Νομικών Όρων. (4) οποιαδήποτε παραβίαση των δηλώσεων και των εγγυήσεων σας που ορίζονται στους παρόντες Νομικούς Όρους. (5) η παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας· ή (6) οποιαδήποτε έκδηλη επιβλαβή ενέργεια προς οποιονδήποτε άλλο χρήστη των Υπηρεσιών με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω των Υπηρεσιών. Παρά τα προαναφερθέντα, διατηρούμε το δικαίωμα, με δικά σας έξοδα, να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιουδήποτε θέματος για το οποίο απαιτείται να μας αποζημιώσετε και συμφωνείτε να συνεργαστείτε, με δικά σας έξοδα, για την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, ενέργεια ή διαδικασία που υπόκειται σε αυτήν την αποζημίωση μόλις λάβουμε γνώση.

             25. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ

             Θα διατηρήσουμε
             ορισμένα δεδομένα που διαβιβάζετε στις Υπηρεσίες με σκοπό τη διαχείριση των
             απόδοση των Υπηρεσιών, καθώς και δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών από εσάς. Παρόλο που εκτελούμε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας ρουτίνας
             δεδομένων, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλα τα δεδομένα που μεταδίδετε ή για αυτό
             σχετίζεται με οποιαδήποτε δραστηριότητα έχετε αναλάβει χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε
             ότι δεν θα έχουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για οποιαδήποτε απώλεια ή διαφθορά οποιουδήποτε τέτοιου είδους
             δεδομένα, και παραιτείστε με το παρόν οποιοδήποτε δικαίωμα δράσης εναντίον μας που απορρέει από οποιαδήποτε τέτοια
             απώλεια ή καταστροφή τέτοιων δεδομένων.

             26. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

             Η επίσκεψη στις Υπηρεσίες, η αποστολή email και η συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών αποτελούν ηλεκτρονική επικοινωνία. Συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, αποκαλύψεις και άλλες επικοινωνίες που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στις Υπηρεσίες, πληρούν οποιαδήποτε νομική απαίτηση η εν λόγω επικοινωνία να είναι γραπτή. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΓΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Με το παρόν παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση βάσει οποιωνδήποτε καταστατικών, κανονισμών, κανόνων, διαταγμάτων ή άλλων νόμων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που απαιτεί πρωτότυπη υπογραφή ή παράδοση ή διατήρηση μη ηλεκτρονικών αρχείων ή για πληρωμές ή χορήγηση πιστώσεων με οποιοδήποτε άλλο μέσο παρά ηλεκτρονικά μέσα.

               

               1. ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

              Εάν υπάρχει παράπονο
              μαζί μας δεν έχει επιλυθεί ικανοποιητικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Καταγγελία
              Μονάδα Βοήθειας του Τμήματος Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Καλιφόρνια
              Τμήμα Καταναλωτικών Υποθέσεων γραπτώς στη διεύθυνση 1625 North Market Blvd., Suite N
              112, Σακραμέντο, Καλιφόρνια 95834 ή τηλεφωνικά στο (800) 952-5210 ή (916)
              445-1254.

              28. ΔΙΑΦΟΡΑ

              Αυτοί οι Νομικοί Όροι και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς στις Υπηρεσίες ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες αποτελούν τη συνολική συμφωνία και κατανόηση μεταξύ εσάς και εμάς. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Νομικών Όρων δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Αυτοί οι Νομικοί Όροι λειτουργούν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορούμε να εκχωρήσουμε οποιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σε άλλους ανά πάσα στιγμή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, καθυστέρηση ή αδυναμία ενεργειών που προκαλείται από οποιαδήποτε αιτία πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή μέρος μιας διάταξης αυτών των Νομικών Όρων κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, αυτή η διάταξη ή μέρος της διάταξης θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από αυτούς τους Νομικούς Όρους και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα οποιασδήποτε υπόλοιπης διάταξης

              σιόν. Δεν υπάρχει καμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση, σχέση εργασίας ή αντιπροσωπείας που δημιουργήθηκε μεταξύ εσάς και εμάς ως αποτέλεσμα αυτών των Νομικών Όρων ή της χρήσης των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι αυτοί οι Νομικοί Όροι δεν θα ερμηνευθούν εναντίον μας λόγω της σύνταξής τους. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε άμυνα που μπορεί να έχετε με βάση την ηλεκτρονική μορφή αυτών των Νομικών Όρων και την έλλειψη υπογραφής από τα μέρη του παρόντος για την εκτέλεση αυτών των Νομικών Όρων.

              29. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

              Για να επιλύσετε ένα παράπονο σχετικά με τις Υπηρεσίες ή για να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

              Off The Peg
              Σαπφούς 13, Νέα Ερυθραία 146 71, Ελλάδα
              Νέα Ερυθραία 146 71
              Ελλάδα
              Τηλέφωνο: (+30) 6976519414

              support@offthepeg.gr

              Αυτοί οι όροι χρήσης δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας το Generator Όρων και Προϋποθέσεων της Termly.

              Pin It on Pinterest